timer heart dashboard task search Facebook

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK ( KULLANICI ) SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), “ Kolektif House, Batı Nida Kule, Barbaros mahallesi, Begonya Sk. no:1, 34746  Ataşehir/İstanbul" adresinde faaliyet gösteren SİLSÜPÜR TEMİZLİK ve HİZMET TEKNOLOJİLERİ SAN .TİC. LTD ŞTİ. (“Şirket”) ile WWW.BULCAGIR.COM adresinde yer alan siteye (“Site”) üye olan kullanıcı (“Kullanıcı”) arasında, Kullanıcı'nın Site vasıtasıyla sunulan hizmetlerden faydalanması amacıyla kendisinden talep edilen bilgileri sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylamasıyla kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

Şirket, Kullanıcılar’ın ev ve iş yaşamı konularındaki ihtiyaçlarını Şirket’in çeşitli kriterlere tabi olarak üye kaydı yapılan uzman kişiler (“Yüklenici”) tarafından sunulan, detayları işbu Sözleşme ve/veya Site’de belirtilen hizmetler (“Hizmetler”) vasıtasıyla karşılayabilecekleri bir platform sunmaktadır. İşbu Sözleşme’nin konusu; Kullanıcı’nın Site ve Hizmetler’den faydalanmasına ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlenmesidir. Site’de, Site’nin kullanımına veya Hizmetler’e ilişkin olarak sunulan her türlü kural, duyuru ve beyan işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecek olup işbu Sözleşme ile Kullanıcı; Site’de yer alan veya yer alacak olan her türlü duyuru, uyarı ve beyanı peşinen kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Kullanıcı, Site ve Hizmetler’den faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı, Site’ye Facebook hesabı üzerinden üye olması halinde Şirket’e işbu Sözleşme konusu çerçevesinde Facebook hesabına erişim için gerekli yetki ve izinleri verdiğini kabul eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında yahut Hizmetler’den faydalanmak için sair zamanlarda sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, Kullanıcı söz konusu bilgileri derhal güncelleyecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Site ya da Hizmetler’den faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir.

3.2 Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın Site’ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı Hizmetler’i satın almaya ve bunlardan yararlanmaya ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

3.3 Şirket tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı başvurularını reddedebilir veya Kullanıcı başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Şirket işbu sözleşme ve Site’de belirtilen kural ve koşullara aykırılık, Kullanıcı başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Kullanıcı başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Kullanıcı hakkında şikayetler alınması veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun Şirket tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu Sözleşme’yi feshederek Kullanıcı statüsüne son verebilir.

3.4 Kullanıcı, Site’nin kullanımına imkan veren hesaplar, e-mail kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı e-mail ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.

3.5 Kullanıcı, oluşturulmuş hesaplarını,e-maillerini kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Kullanıcının, kampanyalardan yararlanmak amacıyla mükerrer hesap(lar) açtığı durum(lar)da kampanya kapsamında yararlandığı fırsatlar iptal edilir.

3.6 Kullanıcı, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Site’de zaman zaman yayınlanabilecek koşullara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.

3.7 Site’de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Şirket’e aittir. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Site’den faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcılar’ın (i) Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer Kullanıcılar’ın Site’den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Site’ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site’de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, Şirket ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Şirket sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

3.8 Kullanıcı tarafından sağlanan bilgi ve içeriklere ilişkin düzenlemeler işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında düzenlenmekte olup Şirket Kullanıcı bilgilerini işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam dışında kullanmayacak ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Şirket, Hizmet’in verilmesi için Kullanıcı tarafından sağlanan isim, adres, telefon, ev veya işyerine ilişkin özellikler ve sair bilgileri ilgili hizmet saglayıcılara’e açıklayabilecek, ilgili hizmet sağlayıcı Hizmet’in verilmesi için bu bilgileri saklayıp kullanabilecektir.

3.9 Kullanıcı, Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Site’ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

3.10 Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik Politikası ve Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site’yi yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Şirket tarafından Sözleşme, Gizlilik Koşulları ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Site’nin kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

3.11 Kullanıcı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ek Madde 9 kapsamında yapılacak sigorta primi ödemelerinin ve ilgili mevzuat uyarınca doğabilecek her türlü bildirim yükümlülüğünün münhasıran kendisine ait olduğunu, Yüklenici’nin sigortalanması, primlerinin ödenmesi ve bunlara ilişkin bildirimlere dair Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu kapsamda Şirket’e herhangi bir iddia veya talep yöneltemeyeceğini, Kullanıcı’nın bu kapsamdaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Şirket’in herhangi bir şekilde yasal, idari veya cezai yaptırıma maruz kalması halinde, ilgili tutarların ilk talepte ödenmek üzere kendisine rücu edileceğini kabul eder.

3.12 Site’nin ve Hizmetler’in kullanımından kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket, Kullanıcı’nın Site üzerinde ve/veya Hizmetler ile ilişkili olarak gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan Şirket’nin uğrayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

4. Hizmetler’e İlişkin Koşullar

4.1 Kullanıcılar’a Site üzerinden erişim sağlanan Hizmetler sağlayıcılar tarafından sağlanmakta olup Şirket, yalnızca Kullanıcılar’ait htiyaçlarına uygun hizmet sağlayıcılar bulabilmesi için bir platform sunmaktadır. Şirket’in hizmet saglayıcılar tarafından sağlanan Hizmet’in içeriğine, hizmet sağlayıcının fiil ve eylemlerine, Hizmetler sırasında veya Hizmetler’le ilişkili olarak hizmet sağlayıcı nedeniyle meydana gelen zararlara ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır ve bu kapsamdaki herhangi bir iddia ya da talebin muhatabı değildir.

4.2 Kullanıcı, Hizmetden faydalanmak için, talep ettiği Hizmet’in kapsamını Site üzerinde kendisine bildirilen hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla seçerek tam ve doğru olarak kendi adına belirleyecektir. Kullanıcı, Hizmet’in kapsam, nitelik ve ücretini etkileyebilecek bir bilgiyi yanlış sağlaması halinde, buna ilişkin Hizmet’in verilmesinin Şirket veya hizmet sağlayıcı tarafından reddedilebileceğini bildiğini kabul eder. Kullanıcı, Hizmet’i satın alırken seçmediği ek hizmetleri Hizmetler’in sağlanması sırasında hizmet sağlayıcıdan talep edemeyecektir.

4.3 Kullanıcı, Site üzerinden Hizmet’i almayı talep ettiği gün ve saatte müsait olan herhangi bir hizmet sağlayıcıyı şirket kayıt listesinden seçer elbette bu secim hizmet verilecek adresin uygunluğu ile doğrulanmalıdır. Şirket, Kullanıcı’nın daha önce Hizmeti’nden memnun kalmadığı, düşük puan verdiği, şikayet ilettiği bir hizmet sağlayıcılığı seçme konusunda kendi özgür iradesini kullanır. Şirket bu konuda herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Kullanıcı’nın, Hizmet’in iptaline ilişkin koşullar saklı kalmak kaydıyla, Hizmet’i sağlayacak hizmet vericiyi seçmeme veya reddetme hakkına sahiptir.

4.4 Kullanıcı, Hizmet’in verilmesi için seçtiği gün ve saatin değiştirilmesi talebini Hizmet’in verileceği günden bir gün önceki gün saat 20.00’ye hizmet sağlayıcıya bildirecektir. Kullanıcı Hizmet’in verilmesi için seçtiği gün ve saatin değiştirilmesini talep etmesi halinde, hizmet sağlayıcının yeni bir gün ve saat belirlenmesi konusunda herhangi bir garanti vermediğini, talep ettiği yeni gün ve saate ilişkin değişiklik talebinin reddedilebileceğini kabul eder. Kullanıcı satın aldığı Hizmet’i, seçtiği Hizmet’in verileceği günden bir gün önceki gün saat 09.00’a kadar bildirmek kaydıyla ücretsiz olarak iptal edebilecek, Kullanıcı’dan Hizmet için eger varsa tahsil edilen ücret Kullanıcı’ya iade edilecektir. Şirket, ücretsiz iptale ilişkin kuralları Site’de yayınlanmak suretiyle dilediği zaman değiştirme, ücretsiz iptal politikasını uygulamadan kaldırma hakkını saklı tutar.

4.5 Kullanıcı’ya, müteakip Hizmet alımlarında daha önce kendisine Hizmet sağlayan hizmet sağlayıcıdan Hizmet talep edebilme imkanı açık bir serbestlik taşımaktadır. Kullanıcı, ilgili hizmet saglayıcının seçilen gün ve saatte Hizmet’ini sağlayabilir durumda olmaması, hizmet sağlayıcının Hizmet’i vermeyi reddetmesi mümkündür. Bu durum şirket acısından sorumluluk taşımaz. Hizmet sağlayıcı ile Şirket arasındaki sözleşmesenin sona ermesi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan nedenlerle de Hizmet’in talep edildiği hizmet saglayıcı tarafından sağlanamayabileceğini kabul eder.

4.6 hizmet sağlayıcı, herhangi bir neden göstermeksizin belirli bir bölgedeki ev veya işyerlerine yahut herhangi bir Kullanıcı’ya Hizmetler’i sağlamayı reddedebilir. Bu durumda sistem içinde diğer hizmet sağlayıcılardan yararlanılmalıdır.

4.7 Kullanıcı, hizmet sağlayıcı ile Site dışındaki bir kanaldan, Şirket’i aradan çıkararak Hizmetler’in sağlanmasına ilişkin herhangi bir anlaşma yapabilir. Şirket bunu kabul ve beyan ve taaahüt eder. Kullanıcı, hizmet sağlayıcı ile ile Şirket’i aradan çıkararak anlaşma yapabilir. Kullanıcı’nın, yeni Hizmet talebi, satın alınan Hizmetler’in gün ve saatinin değiştirilmesi de dahil olmak üzere Hizmetler’e ilişkin olarak hizmet sağlayıcı ile ile Site dışında başka bir kanaldan iletişime geçmesi halinde, ödemelere, Hizmet’in sağlanıp sağlanamamasına ve Kullanıcı ile Yüklenici arasındaki sair hususlara ilişkin Şirket’in sorumluluğuna gidilemeyecek, Kullanıcı Şirket’e herhangi bir iddia veya talep yöneltemeyecektir. İş bu antlaşma kullanıcı ile hizmet sağlayıcı arasında kabul edilecektir.

4.8 Kullanıcı, hizmet sağlayıcının Hizmet’i tam ve gereği gibi sağlayabilmesi için gereken ortam ve araçları hizmet sağlayıcıya temin edeceğini, Hizmet’in verileceği ev ya da işyerine hizmet sağlayıcının zamanında girişinin sağlanamaması, Hizmet’in verilmesi için gerekli malzemelerin temin edilememiş olması, herhangi bir nedenle Hizmet’in verilmesinin engellenmiş olması gibi nedenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcı’nın kusur ve ihmali nedeniyle Hizmet’in sağlanamadığı yahut eksik sağlandığı hallerde Kullanıcı ücret iadesi yahut sair haklar talep edemeyecek, buna ilişkin herhangi bir iddia öne süremeyecektir.

4.9 Kullanıcı, Hizmet’in süresinin Hizmet’i satın alırken belirlendiğini, hizmet sağlayıcıyı belirlenen süreden fazla ev veya işyerinde tutamayacağını,Yüklenici’den satın aldığı Hizmet kapsamına dahil olmayan taleplerde bulunamayacağını kabul eder.

4.10 Kullanıcı, Hizmet’inverileceği ev ve işyerindeki eşyaların güvenliğinin sağlanmasının, hizmet sağlayıcıya anahtar, giriş kartı vs. temin edilmesinin ve bunların geri alınmasının tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu, sayılanlardan yahut Hizmetler’in sağlanması sırasında meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Şirket’in sorumlu olmadığını, bu kapsamda Şirket’e herhangi bir iddia veya talep yöneltemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11 Kullanıcı, Site’de hizmet saglayıcılar için diğer Kullanıcılar tarafından verilmiş puanları görebileceğini, bu puanlamanın tamamen Kullanıcılar’ın insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulduğunu, puanların Şirket yahut hizmet sağlayıcılar tarafından verilmiş bir garanti ya da taahhüt anlamına gelmediğini bildiğini, kendisinin Hizmet aldığı hizmet sağlayıcıları puanlayabileceğini, puanlamalarını hakkaniyete uygun olarak yapacağını kabul eder. Kullanıcı, Facebook ve sair sosyal paylaşım mecralarında Site ve Hizmetler hakkında yaptığı yorumların Şirket tarafından Site’de yayınlanabileceğini kabul eder.

4.12 Hizmetler’e ilişkin bedeller Kullanıcı’nın seçtiği Hizmet’in kapsamına göre hizmet sağlayıcı ile kullanıcı arasında belirlenecektir ve ödenecektir. Hizmet’in seçilip bedelin belirlenmesine mütakip Site üzerinde işlemin ödemesinin alınması halinde Kullanıcı’nın kredi kartından tahsil edilecek ve bu bedel hizmet sağlayıcıya iç antlaşma koşullarında şirket tarafından ödenecektir.

5. Sorumluluğun Sınırlandırılması

5.1 Şirket Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması, Hizmetler’den yararlanılması sebebiyle, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şirket, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Site’ye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da Site’nin kullanılması ile Şirket’in kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

5.2 Kullanıcı, Site’de paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup, bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Kullanıcı’ya iletilecek yahut rücu edilecektir. Kullancı, Şirket’in Site üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Şirket’nin sorumluluğu bulunmadığını, paylaştığı bilgilerden münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

5.3 KULLANICI’NIN SİTE’Yİ KULLANMASI, HİZMETLER’DEN YARARLANMASI, HERHANGİ HİZMET SAĞLAYICIDAN HİZMET ALINMASI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ RİSK MÜNHASIRSAN KULLANICI ÜZERİNDE OLACAKTIR. KULLANICI, SİTE VE HİZMETLER’İN KULLANIMI HİZMET SAĞLAYICIDAN TEMİN EDİLEN HİZMETLER’E İLİŞKİN OLARAK ŞİRKET’TEN HANGİ NAM ALTINDA OLURSA OLSUN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TALEPTE BULUNMAYACAĞINI, HİZMETLER’İN VERİLMESİ SIRASINDA HİZMET SAGLAYICILAR İLE ARASINDAKİ İLİŞKİDEN ŞİRKET’İN SORUMLU OLMADIĞINI, ŞİRKET’İN HİZMET SAGLAYICILARIN SEÇİMİ KONUSUNDA VE HİZMETLER’İN TAM VE GEREĞİ GİBİ VERİLMESİ İÇİN HERHANGİ BİR ACIK SORUMLULUGUNUN BULUNMADIGINI HİZMETLER’İN KALİTESİNE, KUSURSUZ OLACAĞINA, KULLANICI’NIN TÜM BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACAĞINA DAİR HERHANGİ BİR GARANTİ YA DA TAAHHÜT VERMEDİĞİNİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER. ŞİRKET, UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, KAR KAYBI, ŞEREFİYE VE İTBAR KAYBI, DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN SİTE VE HİZMETLER’İN KULLANIMI NETİCESİNDE YAHUT YÜKLENİCİ’NİN FİİLLERİ NEDENİYLE MEYDANA GELEN HİÇ BiR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZA, CEZAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. SİTE VE SİTE ÜZERİNDEN SUNULAN HİZMETLER VE SAİR İÇERİKLER “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTA OLUP, BU KAPSAMDA ŞİRKET’İN BUNLARIN DOĞRULUĞU, TAMLIĞI VE GÜVENİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUMLULUK YA DA TAAHHÜDÜ BULUNMAMAKTADIR. ŞİRKET, İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDA TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA VEYA KULLANIMA UYGUNLUK VEYA İHLALİN SÖZ KONUSU OLMAMASINA İLİŞKİN OLARAK AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR.

5.4 Kullanıcı, Site üzerinden Şirket’nin kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmeti veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

5.5 Kullanıcı, Site ve Site üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

5.6 Kullanıcı, Şirket’in Site’ye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Site’den yahut Site’ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.

6. Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

7. Sözleşme’nin Askıya Alınması ve Feshi

7.1 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere ve Site’debeyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın Site’deki yahut Hizmetler’in verilmesi sırasındaki faaliyetlerinin hukuki, teknik veya bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Şirket, Kullanıcı’nın Site’yi kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir yahut Sözleşme’yi feshedebilir. Kullanıcı’nın bu nedenle Şirket’ten herhangi bir talebi söz konusu olamaz.

7.2 Şirket dilediği zamanda Site’yi ve/veya işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.

8. Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

BULCAGIR.COM